Cầm Tù

Cầm Tù

Esaret 2022Mar. 06, 202360 phút/tập
Tập 217
Đánh giá: 0
6 1 vote

Đạo diễn

Diễn viên

Mahassine Merabet isHira Demirhanlı
Hira Demirhanlı
Cenk Torun isOrhun Demirhanli
Orhun Demirhanli

Video trailer

Tóm Tắt

Xem phim Cầm Tù - Esaret 2022

Orhun is a successful entrepreneur, raised in a wealthy but loveless family alongside his twin sister Nihan, younger sister Nurşah, and their distant and cold-hearted mother Afife. Nihan left to do volunteer work as a doctor in Eritrea, but recently, they have been unable to contact her and her family is worried. While searching for his sister, Orhun coincidentally meets Hira, a poor girl living a life of a prisoner under the hands of human traffickers. They discover that Nihan was poisoned and killed by a local gang, leaving Orhun devastated. When he discovers that Hira is the one who poisoned his sister, Orhun harbors a sinister revenge plan: he will bring Hira into his home and make everything worse for her. Meanwhile, Afife, their mother, has been keeping Orhun’s father a secret since his childhood. Orhun decides to marry Hira as a means of revenge. Afife despises those of lower status and is obsessed with “pure bloodlines.” Will this marriage restrain Afife, or will the couple find redemption after settling their debts?

Cầm Tù

Phim liên quan

Y Phi Khó Giữ 2
Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta
Tiền Bối, Đừng Tô Màu Son Đó
Bệ Hạ Bên Trái Tướng Quân Bên Phải
Quý Cô Diệt Quỷ (Phần 4)
Gia Đình Hiện Đại (Phần 10)
Cá Mực Hầm Mật/Thân Ái Chí Ái (Phần 2)
Bình Minh Thượng Hải
Đảo Tình Yêu Hoa Kỳ (Phần 3)
Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Làm Một Con Mèo
Đứng Lại, Hoa Tiểu Thư
Người Mandalore (Phần 2)
x
x